LAMBANG-LAMBANG IDENTITI HIGH SCHOOL MUAR

||Dasar || Matlamat || Cogankata || Lagu Sekolah || Lencana|| Bendera Sekolah ||

VISI SEKOLAH: Pendidikan Untuk Kecemerlangan
Dan Kesempurnaan.
MISI SEKOLAH:
Mengamalkan Budaya Sekolah Cemerlang
Dengan Penuh Iltizam Dan Keikhlasan
Ke arah Individu Berilmu,
Berakhlak Mulia Dan Berketrampilan,
Berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara.

Dasar Sekolah

  1. Melaksanakan Dasar Pelajaran Kebangsaan dan lain-lain rancangan yang ditetapkan oleh kerajaan dengan cemerlang, dengan penuh kesedaran, rasa tanggungjawab dan dedikasi.
  2. Meletakkan kepentingan pelajar-pelajar mengatasi kepentingan diri sendiri.
  3. Mengamalkan cita-cita dan prinsip Rukunegara dan perkhidmatan cemerlang.
  4. Memberikan kerjasama yang erat dengan Pejabat Pendidikan Saerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan.
  5. Mengadakan hubungan yang baik dengan jabatan-jabatan atau badan-badan lain.
  6. Mengadakan hubungan yang rapat dengan ibubapa atau penjaga dan masyarakat tempatan.
  7. Membina semangat kekitaan dengan bekerja dalam satu pasukan yang padu dan kuat berdasarkan kepada semangat kekeluargaan.
  8. Memberi galakkan dan kesempatan kepada guru-guru menyediakan tugas-tugas sekolah sebagai latihan kepada sifat-sifat kepimpinan mereka yang berkesan dan dinamis.
  9. Mengamalkan kerja-kerja yang sistematik dan kemaskini.
  10. Segala masalah sekolah ialah masalah bersama.
MATLAMAT SEKOLAH
 1. Menempatkan Sekolah Tinggi Muar ke tahap yang tinggi dan mendapat kepercayaan di kalangan penduduk-penduduk tempatan khasnya dalam daerah Muar amnya melalui kejayaan-kejayaan yang dicapai di dalam:-
 2. Pencapaian akademik yang tinggi daripada segi kualiti dan kuantiti. Peratus kelulusan SRP / SPM / STPM haruslah mencapai taraf 90% ke atas tiap-tiap tahun.
 3. Pencapaian yang cemerlang di bidang ko-kurikulum.
 4. Amalan disiplin yang baik.
 5. Pembentukan moral yang terpuji.
 6. Perkembangan jasmani dan kemasyarakatan yang sihat.
 7. Kepimpinan pelajar.
 8. Menanam semangat kecintaan kepada Sekolah Tinggi Muar dengan mendirikan asas tradisi dalam semua bidang yang dapat dibanggakan oleh murid-murid, guru-guru, kakitangan-kakitangan sekolah, Ibubapa dan masyarakat dalam kedudukannya sebagai sekolah yang besar dan lengkap dengan semua kemudahan.
 9. Menimbulkan rasa tanggungjawab antara murid-murid, guru-guru dan kakitangan sekolah bagi menjamin kelicinan tugas dan pergerakan di Sekolah Tinggi Muar supaya lebih lengkap dan berkesan.
 10. Mewujudkan suasana kekeluargaan dan membina semangat kekitaan di kalangan murid-murid, guru-guru, kakitangan sekolah dan ibubapa dan masyarakat tempatan.
 11. Mewujudkan suasana alam sekeliling sekolah yang bersih, cantik dan sihat untuk perkembangan sahsiah yang sempurna.Memberi galakan dan peluang setiap murid membina kepimpinan mereka melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum.
 12. Menggunakan dengan sepenuhnya segala kemudahan yang ada di dalam atau di luar sekolah untuk menguat serta mendalamkan pengetahuan dan pengalaman untuk mencapai matlamat sekolah.
 13. Mewujudkan manusia yang seimbang daripada segi pelajaran dan moral bagi melahirkan insan yang kamil.
COGANKATA SEKOLAH
" USAHA BUKAN KATA "
Cogankata sekolah ini memberi gambaran bahawa pendidikan perlunya menyeluruh ke arah keunggulan akademik, kokurikulum dan akhlak, melalui usaha yang bersungguh-sungguh, bukan setakat kata-kata sahaja.
Kejayaan seseorang bergantung kepada usaha dan ikhtiar untuk mencapainya. Kata-kata, ucapan dan ikrar, tidak akan bermakna tanpa disusuli oleh tindakan untuk menjayakannya. Kita perlu rajin bekerja dan sentiasa mempertingkatkan usaha serta mengurangkan bicara agar segala program akan mencapai matlamatnya.
Oleh itu, komuniti sekolah berusaha secara inovatif, kreatif dan progresif selaras dengan perkembangan potensi individu yang mampu mendokong wawasan pendidikan negara dan melahirkan generasi yang berilmu, berdaya juang dan berhemah tinggi. Kejayaan bukan melalui kata-kata tetapi melalui usaha.

LAGU SEKOLAH

Klik di sini untuk nostalgia instrumental lagu sekolah.

BERJUANG
Berjuang penuh tenaga,

Sepanjang masa berjasa,

Dari muda sampai ke tua,

Biar ribut taufan gelora.

CHORUS:
Untuk sekolah dikasihi,

Sekolah Tinggi Bandar Maharani,

Segala kudrat ditumpahi,

Kasih sekolah abadi.

Ceruk rantau seluruh negara,

Bekas murid bertaburan,

Berkhidmat untuk negara,

Masyhur nama didoakan.
(CHORUS)

VERSI BAHASA INGGERIS (VERSI ASAL)

Let us strive with heart and song,

Now and through the ages long,

In the calm and in the storm,

While our hearts are young and warm.

CHORUS:
For the school our best endeavour,

High School beloved ever,

For the school our best endeavour,

For the school our best endeavour,

Muar School beloved forever.

Wherever we roam, on land or sea,

Will our school remembered be,

And her sons the fame will tell,

Of the school they loved so well.
(CHORUS)

LENCANA SEKOLAH

Ukuran sebenar Lencana Sekolah ialah 3 sm x 5 sm.
Rekabentuk lencana direkacipta berdasarkan sebuah perisai yang melambangkan kesatuan dan perpaduan.

Bangunan arca merupakan rekabentuk `Moorish dan dua batang tiang di kiri kanan arca melambangkan kekuatan dan keteguhan. Ia juga adalah rekabentuk asal pada bahagian pintu hadapan dewan sekolah.

Obor melambangkan sinar yang memberi cahaya yang tidak kunjung padam kepada pelajar-pelajar Sekolah Tinggi Muar khasnya dan masyarakat sekeliling amnya.

Lingkaran daun zaiton melambangkan kejayaan seperti yang kerap digunakan pada zaman Yunani dahulu.

Rekabentuk lencana mempunyai warna biru, merah dan putih.
Warna Biru : Melambangkan kemesraan, perpaduan dan kerjasama pelajar-pelajar.
Warna Merah : Melambangkan keberanian serta kegigihan untuk menjadi manusia yang berpendidikan.
Warna Putih : Melambangkan bersih, kejujuran, kesejahteraan dan keharmonian yang menjadi amalan pelajar sekolah ini.

BENDERA SEKOLAH

Ukuran: 160 sm x 82 sm.

Klik di sini untuk menyaksikan bendera berkibar.

Pengertian Lambang-lambang Pada Lencana

1. Obor:

- semangat membara seperti api.

- Semangat ingin berjuang dan terus berjuang.

- api sebagai cabaran - kesediaan menyahut cabaran.
 

2. Bunga Padi: - kekuatan fizikal dan mental.

- mempunyai semangat padi iaitu orang yang sentiasa mencari dan mempunyai ilmu dalam pelbagai bidang.

- semakin berisi semakin tunduk.

3. Alat Sains yang membentuk kekotak: - kemajuan sains tetap diutamakan.

- pencarian ilmu sains dan teknologi.

- sains dan kehidupan seharian.

4. 2 Tiang Melingkari / Sebelah alat sains: - melambangkan tiang agama dalam kehidupan.

- Islam sebagai agama rasmi.

- Islam sebagai tunggak kehidupan.

5. Perisai Lencana: - kesanggupan mempertahankan diri dan maruah sekolah.

- sedia menghadapi sebarang cabaran.

- mempertahankan kecemerlangan sekolah.
 
 

6. Cogankata Lencana "Usaha Bukan Kata" - "USABUKATA": - berusaha dan bekerja memajukan diri dan sekolah, melebihi segalanya bukan hanya pandai berkata-kata.

- pelajar hendaklah mengutamakan kejayaan daripada berangan-angan.

- usaha tangga kejayaan.

Pengertian Bendera Sekolah.

- Pengertian lambang-lambang pada lencana sama seperti di atas.
- Warna putih yang menjadi warna utama latar bendera:
- lambang kesucian akal fikiran pelajar dan guru.
- lambang keamanan dan perpaduan yang menjadi tunggak tatacara kehidupan sekolah.
- lambang kebersihan suci diri dan kata-kata.
- lambang kecemerlangan, mutu dan kualiti sekolah.